Biuro podróży Libra z siedzibą w Płock ul. Jachowicza 10, 09-402 Płock, Polska, REGON 140720711, NIP: 567-175-13-39, zarejestrowana 2 listopada 2006 r. w Urzędzie Gminy Czerwińsk.

Adres strony internetowej www.libra-group.com.pl

Libra została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1441 w dniu 13 maja 2013 roku.

 

Libra Janusz Brenda
09-402 Płock
ul. Jachowicza 10
NIP: 567-175-13-39
REGON:140720711
Tel.: 24 3635886
Kom.: 504 753082

 

Nr. konta złotówkowego do wpłat na wycieczki: 97 1090 1333 0000 0001 2104 0132

Nr. konta w Euro do wpłat na wycieczki:14 1090 1333 0000 0001 2104 0171